Wielkie nadzieje w małym państwie – Księstwo Warszawskie

Wielkie nadzieje w małym państwie – Księstwo Warszawskie (gimnazjum, liceum)

Księstwo Warszawskie było dla współczesnych namiastką odradzającej się Rzeczypospolitej. Przez kilka lat Polacy żyli nadzieją odzyskania pełnej niepodległości. Uczniowie poznają podstawowe fakty dotyczące ustroju i terytorium Księstwa, jego sytuację polityczną i militarną. Lekcji towarzyszy spektakl Ploteczki spod Blachy, oparty na fragmentach Pamiętników Anny z Tyszkiewiczów Potockiej-Wąsowiczowej. Anetka, jak ją potocznie nazywano, była siostrzenicą księcia Józefa Poniatowskiego, uczestniczką wielu ciekawych wydarzeń przełomu XVIII i XIX wieku.

Spodziewane efekty

Uczniowie potrafią scharakteryzować złożoną sytuację państwa, na którą miały wpływ koncepcje polityczne Napoleona. Rozumieją niepodległościowe aspiracje mieszkańców Księstwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.