Wiek światła i rozumu – Oświecenie

Wiek światła i rozumu – Oświecenie (gimnazjum, liceum)

Uczniowie poznają podstawowe idee filozoficzne, społeczno-polityczne i estetyczne Oświecenia. Dowiadują się, w jaki sposób Stanisław August wprowadzał je w życie, a także starają się odnaleźć ich odzwierciedlenie w elementach wystroju wnętrz Zamku (architektura, malarstwo rzeźba).

Spodziewane efekty
Uczniowie potrafią połączyć wiodące nurty filozoficzne i ekonomiczne myśli europejskiej (racjonalizm, empiryzm, utylitaryzm, fizjokratyzm) z podejmowanymi wówczas działaniami (reformy edukacyjne, polityczne). Rozumieją przyczyny zachodzących zmian i trudności w ich realizacji.
Lekcji towarzyszy spektakl Bajki. Rok 1779  – inscenizacja najpopularniejszych bajek Ignacego Krasickiego stylizowana na teatr XVIII-wieczny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.