Świat bajek

Świat bajek (klasa 5)

Uczniowie poznają utwory Ezopa, Jeana de La Fontaine’a, Igna­cego Krasickiego. Poszukują morału bajek, określają ich cechy gatunkowe.
Oglądają ilustracje bajek La Fontaine’a na gobelinowych obiciach zamkowych foteli.

Spodziewane efekty

Uczniowie potrafią odróżnić bajkę od baśni i legendy, odczytać morał bajki, ułożyć alegoryczną opowieść z morałem. Rozumieją alegoryczne znaczenie zwierząt.

Spektakl towarzyszący lekcji muzealnej: Bajki.1779  – inscenizacja najpopularniejszych utworów Ignacego Krasickiego stylizowana na teatr XVIII-wieczny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.