Dzień, jak co dzień po sarmacku

Dzień, jak co dzień po sarmacku (gimnazjum, liceum)

Poznajemy życie codzienne szlachcica XVII i XVIII wieku, jego edukację, zajęcia, rozrywki, sarmacki ubiór i kuchnię. Mamy okazję przymierzyć żupan i kontusz. Lekcji towarzyszy spektakl Pan Pasek i wydra według wspomnień Jana Chryzostoma Paska. Epoka staropolska wydała wielu pamiętnikarzy, z których największą sławę zdobył właśnie Pasek. W znakomitym dokumencie epoki utrwalił burzliwy etap dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Opisał czasy Jana Kazimierza i Jana III, uwiecznił świat sarmackiej kultury, której był reprezentantem.

Spodziewane efekty

Uczniowie potrafią wskazać podstawowe elementy kultury sarmackiej: styl życia, ubiór, poczucie więzi stanowej, mitologiczny rodowód. Rozumieją pojęcie etosu szlachcic-rycerz, opartego na równowadze przywilejów i obowiązków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.