Dwór Jagiellonów

Dwór Jagiellonów (gimnazjum, liceum)

Młodzież poznaje życie i obyczaje dworskie w czasach panowania Jagiellonów oraz wydarzenia polityczne, które doprowadziły do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Lekcji towarzyszy spektakl Na jagiellońskim dworze, oparty na oryginalnych tekstach z epoki Renesansu (Biernat z Lublina, Andrzej Trzecieski, Malcher Pudłowski, Rej, Kochanowski) oraz na korespondencji Zygmunta Augusta. Smakujemy atmosferę dworu królewskiego w XVI-wiecznej Polsce, wsłuchujemy się w brzmienie dawnych instrumentów.

Spodziewane efekty

Uczniowie potrafią wykazać kulturotwórcze znaczenie dworu królewskiego, charakterystyczne cechy polskiej twórczości literackiej (Rej, Kochanowski) i muzycznej XVI wieku. Rozumieją podstawowe założenia Renesansu, idee humanizmu i znaczenie etykiety dworskiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.