Gossips from the Tin-Roofed PalacePloteczki spod Blachy

Jacek Bursztynowicz

Ploteczki spod Blachy
/na podstawie pamiętników Anny Potockiej oraz opracowań historycznych/

Historyczny talk-show. Współczesny dziennikarz, miłośnik historii, aranżuje spotkanie z hrabiną Anną z Tyszkiewiczów Potocką-Wąsowiczową. Rozmawiają o Księstwie Warszawskim, księciu Józefie Poniatowskim, o protagonistach świata ówczesnej polityki – Napoleonie i carze Aleksandrze I. Plotkują o romansach Marii Walewskiej i przyjaźni księcia Józefa z markizą de Vauban. Zderzenie wspomnień hrabiny z komentarzami dziennikarza przybliża widzom arystokratyczną codzienność sprzed dwustu lat.

Lekcja muzealna towarzysząca spektaklowi: Pałac Pod Blachą i jego mieszkańcy oraz Wielkie nadzieje w małym państwie – Księstwo Warszawskie

Reżyseria – Jacek Bursztynowicz
Scenografia – Małgorzata Bursztynowicz

Anetka – Monika Markiewicz
Dziennikarz – Jacek Bursztynowicz/Wojciech MachnickiJacek Bursztynowicz

Gossips from the Tin-Roofed Palace

/On the basis of Anna Potocka’s memoirs and historical studies/

It is a talk-show about history. Contemporary journalist, a lover of history, meets countess Anna Potocka-Wąsowicz (from the Tyszkiewicz family). They talk about the Duchy of Warsaw, prince Józef Poniatowski, main political figures of those times (Napoleon and tsar Alexander I). They gossip about Maria Walewska and the friendship between prince Józef and marquise de Vauban. The recollections of the countess together with the journalist’s commentaries bring the aristocratic life from two hundred years ago closer to the audience.

Director – Jacek Bursztynowicz

Set design – Małgorzata Bursztynowicz

Anetka – Monika Markiewicz

Journalist – Jacek Bursztynowicz/Wojciech Machnicki

Możliwość komentowania jest wyłączona.