Warszawa w obrazach Canaletta

Warszawa w obrazach Canaletta (klasy 1 – 3)

Spotkanie z mistrzem Canalettem – podczas lekcji pojawia się sam Bernardo Bellotto, czyli Canaletto, który opowiada o swoim życiu i pracy. W czasie zajęć w Sali Canaletta uczniowie poznają Warszawę sprzed ponad 200 lat – jej architekturę (ulice, pałace, kościoły) i mieszkańców (mieszczan, szlachtę, rzemieślników, przekupniów, kuglarzy, artystów, żebraków). Zastanawiają się, jak wyglądało życie dawnego miasta (transport, handel, rozrywki, higiena). Poznają biografię Canaletta i tajniki jego warsztatu.

Spodziewane efekty
Uczniowie potrafią wskazać różnice między dawnym a współczesnym miastem i opisać obraz, posługując się terminami weduta, sztafaż, perspektywa. Rozumieją, jak powstaje obraz olejny (gruntowanie płótna, szkic, camera obscura, werniks).
Spotkanie z Canalettem ma być dla nich niespodzianką.

Spektakl towarzyszący lekcji muzealnej: Canaletto.

Możliwość komentowania jest wyłączona.