Stefan Żeromski

Stefan Żeromski (gimnazjum, liceum)

Poznajemy Stefana Żeromskiego jako pisarza i osobę prywatną. Odwaga podejmowania trudnych tematów przysparzała mu zarówno zwolenników, jak i zaciekłych wrogów. Spotkanie odbywa się w mieszkaniu pisarza na Zamku. Przedstawienie Żeromski – pamiętniki, przygotowane w oparciu o fragmenty Dzienników i Syzyfowych prac, pokazuje wpływ biografii twórcy na treść jego dzieł. Przybliża uczniom życie szkoły w zaborze rosyjskim schyłku XIX wieku.

Spodziewane efekty

Uczestnicy potrafią dostrzec wątki biograficzne w twórczości Żeromskiego i określić główne motywy wybranych powieści. Rozumieją potrzebę podejmowania ważnych problemów społecznych w literaturze przełomu XIX i XX wieku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.