Pałac z 1001 nocy

Pałac z 1001 nocy  (klasy 1-3)

Orientalne opowieści, dźwięki i zapachy przybliżają widzom niezwykłą krainę
Bliskiego Wschodu. Bawiąc się, uczniowie poznają jej mieszkańców oraz
pa­nujące tam zwyczaje. Zamieniając się w tkaczy mają niepowtarzalną okazję utkać dywan. Zajęcia odbywają się w pałacu Pod Blachą na
wystawie ko­bierców wschodnich, jednej z największych tego typu kolekcji na świecie.
Spodziewane efekty – uczniowie potrafią opisać proces powstawania dywanu posługując się podsta­wową terminologią (przędza, wątek, osnowa, runo). Rozumieją, jakie funkcje pełnią dywany w krajach Orientu.

Lekcji towarzyszy spektakl Przygody Sindbada Żeglarza

Możliwość komentowania jest wyłączona.