Literary Meetings in the CastleZamkowe Spotkania Literackie

Literary Meetings in the Castle

Prose, poetry and fragments of dramas from world literature in the rendition of Barbara Bursztynowicz and Jacek Bursztynowicz together with lectures full of humor and anecdotes by Katarzyna Buczek Ph. D on the subject of authors, time and place in which they wrote. Some meetings are accompanied by musicians and singers. They take place in various chambers of the Castle and in the Castle Café as well. Then tea, coffee and desserts are offered.

Zamkowe spotkania literackie

Prezentacja prozy, poezji i fragmentów dramatów literatury światowej w wykonaniu Barbary i Jacka Bursztynowiczów. Połączona z wykładem na temat autorów, epoki i miejsca akcji. Prowadzi go dr Katarzyna Buczek, często w żartobliwej i anegdotycznej formie. Część spotkań wzbogacana jest występami muzyków i śpiewaków. Odbywają się w różnych salach Zamku, czasami nawet w Café Zamek. Wtedy połączone są z degustacją kawy, herbaty i drobnych słodkości.

Możliwość komentowania została wyłączona.