Dandy’s CourtshipsFircyk w zalotach

Franciszek Zabłocki

Fircyk w zalotach

W czasach Stanisława Augusta teatr był nie tylko szkołą obyczajów, ale i trybuną, z której propagowano bliskie królowi idee. Brak odpowiedniej literatury rodzimej zachęcał do adaptowania utworów obcych. Postępowali tak Szekspir i Molier, zatem tą samą drogą poszli ich polscy koledzy.
Franciszkowi Zabłockiemu spodobał się francuski tekst Le petit-maitre amoureux Romagnesiego. Zachował główny wątek i postacie, a resztę zmienił. Bo w owych czasach dramaturgia traktowana była usługowo. Sztuk się nie czytało. Oglądało się je na scenie. Ceniono ich „teatralność”.

Zabłocki odrzucił sielankowość i czułostkowość oryginału. Jego Fircyk jest cynikiem i zarazem łowcą serc wpadającym we własne sidła. Postolina – mądrą kobietą, umiejętnie manipulującą adoratorem. Goszczący ich Aryst – domorosłym filozofem, a przy tym uzależnionym od hazardu bogaczem. Ale to całe jaśniepaństwo bez pomocy służących (Pustak i Świstak) – skarbnic zdrowego rozsądku – byłoby kompletnie życiowo bezradne… Czy ta paralela dotyczy tylko dworu stanisławowskiego? I czy tylko schyłku wieku Oświecenia?

Fircyk w zalotach – mądra, elegancka i przede wszystkim bardzo zabawna komedia – jest jedną z niewielu polskich sztuk, które przetrwały swoją epokę. Grany jest dzisiaj w Sali Koncertowej, tuż obok miejsca, gdzie 230 lat temu odczytano go po raz pierwszy publicznie. A co do idei….

„Dobrze być filozofem, ale w gabinecie,
Bądź wietrznikiem, na wielkim kto chcesz znaczyć świecie!”

To kwintesencja światopoglądu elit, które sztuka dyskretnie, ale jednak krytykowała.

Reżyseria – Jacek Pacocha
Scenografia – Justyna Łagowska-Klata
Muzyka – Marcin Zalewski
Asystent reżysera – Marek Bartkowicz

Aryst – Stanisław Banasiuk
Klarysa – Ewa Buczko
Postolina – Aldona Orman
Fircyk – Sławomir Grzymkowski
Pustak – Marek Bartkowicz
Świstak – Grzegorz Gierak
Muzyk – Marcin Zalewski

Zobacz zdjęcia z przedstawienia w Galerii.Franciszek Zabłocki

Dandy’s Courtships

In the times of king Stanislaus Augustus theatre was not only a school of manners, but also a place for popularizing ideas close to the king’s heart. The lack of appropriate Polish literature encouraged the adaptation of foreign works. The same method was applied by Moliere and Shakespeare.
Franciszek Zabłocki liked the French text of Le petit-maitre amoureux by Romagnesi. So he used the plot and characters while changing everything else. In those times dramas were supposed to serve. They were not read, but performed on stage. Their adaptability to stage was valued.

Franciszek Zabłocki rejected the bucolic and overly sentimental mannerism of the original. His Dandy is a cynical womanizer who finally gets caught in his own trap. Podstolina is a wise lady who knows how to manipulate her admirer. Aryst, their host, is a self- taught philosopher and a rich gambler. But this whole upper-class milieu would be totally helpless in their life without the common sense of two servants – Pustak and Świstak.
Does this mirror only the king’s court? Or only the end of the Enlightment period?

Dandy’s Courtships is a wise, refined and at the same time a very funny comedy. It is one of the few Polish dramas which outlived its times. It is played today in the Castle Concert Hall, nearby the place were it was read publicly for the first time 230 years ago. And when it comes to its ideas….

„Good to be a philosopher, but in your drawing room.
Be frivolous if you want to be in the cream of society.”

That was what the elite thought and the play criticizes them, though discreetly.

Director – Jacek Pacocha
Set Designer – Justyna Łagowska-Klata
Music – Marcin Zalewski

Assistant Director – Marek Bartkowicz

Aryst – Stanisław Banasiuk
Klarysa – Ewa Buczko
Podstolina – Aldona Orman
Dandy – Sławomir Grzymkowski
Pustak – Marek Bartkowicz
Świstak – Grzegorz Gierak
Musician – Marcin Zalewski

Możliwość komentowania jest wyłączona.